Ozon voor desinfectie (biocide toepassing)

Het gebruik van ozon als desinfectiemiddel valt sinds 1-9-2013 onder de biocide verordening (EU) 528/2012 (BPR). Dit betekent dat ozonapparatuur, bedoeld voor desinfectie, gecertificeerd moet zijn. Op dit moment is dit certificeringstraject nog in volle gang. Naar verwachting is dit proces in 2020 afgerond. Dit betekend dat er vanaf dan alleen nog maar gecertificeerde ozonapparatuur voor desinfectie in gebruik mag zijn. Apparatuur die niet gecertificeerd is mag dan niet meer worden gebruikt. Dit geldt met terugwerkende kracht, ook reeds bestaande systemen moeten dan dus gecertificeerd zijn!

Het certificeringstraject bestaat uit twee stappen:

Indienen van een actieve stoffendossier.

Het actieve stoffendossier voor ozon omvat informatie over de effectiviteit, veiligheid, chemische eigenschappen, etc. Dit dossier is inmiddels ingediend ter beoordeling.

Indienen van een productdossier

Een product dossier bevat informatie over de opbouw van ozonapparatuur maar ook over de opbouw van een ozonsysteem voor een specifieke toepassing. Dit dossier kan pas worden ingediend op het moment dat het actieve stoffendossier is goedgekeurd.

Om een productdossier te kunnen opstellen en te laten beoordelen is toegang nodig tot het actieve stoffendossier. Zonder toegang tot het actieve stoffendossier is het voor een fabrikant niet mogelijk om ozonapparatuur te certificeren. Toegang tot dit dossier kan een fabrikant krijgen door een zogenaamde Letter of Acces (LoA) of, door zelf een actieve stoffendossier in te dienen.

Tol Watertechniek (het bedrijf achter de Ozonspecialist) is mede-eigenaar van een actieve stoffendossier. Dit betekent dat wij toegang hebben tot het dossier en een productdossier kunnen indienen om zo onze apparatuur te certificeren.

De exacte definitie van desinfectie is op dit moment niet geheel duidelijk. Bij sommige toepassingen betekend desinfectie het volledig afdoden van bacteriën, schimmels, etc. Bij andere toepassingen betekend desinfectie het gelijk houden van de bacteriedruk. Welke toepassingen er allemaal onder de biocide verordening gaan vallen is daarom nog onzeker. Feit is wel dat als een partij claimt dat men desinfecteert met ozon dat het systeem zeker gecertificeerd moet zijn. Ook toepassingen zoals het vrijhouden van ziektekiemen in bewaarruimtes, zwembadwater desinfectie of het desinfecteren van (drink)water zullen zeker onder de regelgeving vallen. Voor toepassingen in de aquacultuur zoals het verlagen van de ziektedruk bij viskwekerijen, dierentuinen en vijvers is dit nog niet zeker.

Tol Watertechniek werkt hard aan het certificeren van onze systemen zodat onze systemen voor elke toepassing ingezet mogen worden.

Ter informatie, AOP (Advanced Oxidation Process) systemen waarbij ozon wordt gebruikt vallen ook onder de biocide verordening.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan