Ozon water

Ozon water, ook wel bekend als geozoniseerd water, is een krachtige oplossing die steeds meer aandacht krijgt in verschillende sectoren. Het is water dat verrijkt is met ozon (O3), een actieve vorm van zuurstof. Ozon wordt gebruikt vanwege zijn desinfecterende en oxiderende eigenschappen. Ook kan ozon worden gebruikt voor het verwijderen van geur, kleur en smaak.

Toepassingen van ozon water

Reinigen van materialen en oppervlakken

Ozon water wordt al tientallen jaren gebruikt als een desinfectiemiddel. Het wordt ingezet om micro-organismen, zoals bacteriën, virussen en schimmels, te doden. Het is vooral populair in de voedselindustrie, waar ozon water wordt gebruikt om oppervlakken te desinfecteren, verpakkingsmateriaal te reinigen en biofilm aangroei te voorkomen. Door het gebruik van ozon water kunnen bedrijven hun afhankelijkheid van chemische desinfectiemiddelen verminderen.

Zwembaden en spa’s

Ozon water wordt ook steeds meer gebruikt in zwembaden en spa’s vanwege zijn superieure desinfectiecapaciteiten. In vergelijking met traditionele desinfectiemiddelen, zoals chloor, is ozon water effectiever bij het doden van bacteriën en virussen. Bovendien laat het geen schadelijke bijproducten achter. Ozon water zorgt voor een schoner en gezonder zwemomgeving. Gezondheidsklachten zoals rode ogen en last van de luchtwegen zoals die bij chloor vaak voorkomen, zijn bij ozon niet van toepassing. (mits goed gebruikt!)

Koelwater

Ozon wordt ook gebruikt bij processen met koelwater. Ozon kan bij koelwater worden gebruikt om de groei van bacteriën en schimmels in koelwatersystemen te voorkomen. Door ozon aan het koelwater toe te voegen, worden deze microbiële organismen effectief gedood. Dit helpt bij het handhaven van de efficiëntie van het koelsysteem en het verminderen van verstoppingen en corrosie. Bovendien is ozon een milieuvriendelijke optie omdat het uiteenvalt in zuurstof en geen schadelijke residuen achterlaat. Het gebruik van ozon in koelwaterbehandeling draagt bij aan schonere en beter presterende koelsystemen.

Aquacultuur

Ozon speelt ook een belangrijke rol in de aquacultuur. Het wordt gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren en ziekteverwekkers te bestrijden in viskwekerijen. Door ozon aan het water toe te voegen, worden schadelijke bacteriën, virussen en parasieten geëlimineerd, waardoor de gezondheid van de gekweekte dieren wordt bevorderd. Bovendien helpt ozon bij het verminderen van organisch afval, zoals ammoniak en nitriet, waardoor het water schoon en zuurstofrijk blijft. Dit draagt bij aan een optimale groei en ene betere voorconversie.

Dierentuinen

Bij dierentuinen wordt ozon toegepast om een gezonde en schone omgeving voor dieren te creëren. Daarnaast helpt het om de geur/stank van het water te reduceren. Ozon helpt bij het doden van bacteriën en virussen die ziektes kunnen verspreiden.
De helderheid van het water wordt door ozon ook sterk verbeterd waardoor de dieren beter zichtbaar zijn. Ook helpt het om de werking van zowel biologische filters en zandfilters te verbeteren.

Voordelen van ozon water

Sterke desinfectiekracht

Ozon water is een van de krachtigste desinfectiemiddelen die beschikbaar zijn. Het kan bacteriën, virussen, schimmels en zelfs resistente micro-organismen doden. Het is effectiever dan veel traditionele desinfectiemiddelen en vereist minder contacttijd om dezelfde resultaten te bereiken.

Chemie vrij

Een groot voordeel van ozon water is dat het geen schadelijke chemische stoffen bevat. Traditionele desinfectiemiddelen zoals chloor kunnen schadelijke bijproducten produceren wanneer ze reageren met organisch materiaal. Ozon water daarentegen valt uiteen in zuurstof en laat onder normale omstandigheden geen residu achter, waardoor het een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief is voor chemische desinfectiemiddelen. Dit maakt het veiliger voor mens en milieu.

Geen opslag van chemische stoffen

Ozon wordt ter plaatse (in situ) aangemaakt. Er worden geen chemische stoffen opgeslagen voor de productie van ozon. Ook hoeven er geen chemische stoffen getransporteerd te worden zoals dit bijvoorbeeld met chloor bij zwembaden wel het geval is.

Veiligheidsaspecten van ozon water

Bij het gebruik van ozon water is het belangrijk om bepaalde veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

Blootstelling beperken

Hoewel ozon water veilig is wanneer het correct wordt gebruikt, moet blootstelling aan ozon worden vermeden. Het inademen van ozon kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Daarom is het belangrijk om de blootstelling te beperken en te zorgen voor voldoende ventilatie tijdens het gebruik ervan. Gebruik indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een volgelaatsmasker.

Correcte dosering

Het is essentieel om de juiste dosering van ozon water te gebruiken volgens de aanbevelingen van de fabrikant of de richtlijnen van experts. Te hoge concentraties kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en materialen beschadigen. Het is belangrijk om de instructies zorgvuldig te volgen en de apparatuur te gebruiken zoals beschreven in de bijbehorende handleiding.

MEER WETEN?

Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

Ozon molekuul
Ozon-molecuul
Ozon (O3) komt alleen voor onder extreme omstandigheden. Het kan echter ook
worden gecreëerd door zogenaamde ozongeneratoren, die ozon aanmaken met extreme hoge voltages of met UV-licht.
Meer over ozongeneratoren

Ozon voor desinfectie (biocide toepassing)

Het gebruik van ozon als desinfectiemiddel valt sinds 1-9-2013 onder de biocide verordening (EU) 528/2012 (BPR). Dit betekent dat ozonapparatuur, bedoeld voor desinfectie, gecertificeerd moet zijn. Op dit moment is dit certificeringstraject nog in volle gang. Naar verwachting is dit…
onwel door ozon

Man onwel door ozon

In Nuenen is een man onwel geworden door blootstelling aan ozon. Het kleurloze gas kwam vrij bij het filteren van water met ultraviolet. Het ongeluk gebeurde bij een fabrikant van machines waarmee door uv-straling water kan worden gedesinfecteerd. Mogelijk is het slachtoffer te…
gat in ozonlaag

Ozongat boven Zuidpool onverwachts sterk gegroeid

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is onverwachts enorm gegroeid tot de op een na grootste omvang ooit gemeten. Dat hebben wetenschappers van het Duitse onderzoekscentrum DLR met behulp van satellieten vastgesteld. Oorzaak voor de enorme toename zijn…