Diverse ozontoepassingen

De toepassingen van ozon zijn legio. Hieronder een aantal toepassingen waar ozon uitermate geschikt voor is:

 • Reinigen van grondwater
 • Desinfectie van koelwater
 • Verwijderen van medicijnresten uit afvalwater
 • Verwijderen van geur
 • Bleken van papier en wasgoed

Reinigen van grondwater

Grondwatervervuiling is een groeiend probleem. Traditionele zuiveringsmethodes zijn zeer kostbaar en tijdrovend. Ozon vormt voor een deel van de grondwatervervuiling een zeer goede oplossing. Ozon kan voor de volgende vervuiling worden ingezet:

 • Koolwaterstoffen
 • Diesel
 • Vluchtige organische stoffen
 • MTBE (Methyl-tert-butylether)
 • Pesticiden
 • BTEX (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen)
 • Trichlooretheen/trichloorethyleen
 • Gechloreerde oplosmiddelen

Veel van deze stoffen worden vooral aangetroffen rond (petro)chemische bedrijven en tankstations. Ozon zet deze stoffen om in CO2 of minder schadelijke stoffen terwijl ozon zelf terugvalt naar zuurstof.

Het saneren van grondwatervervuiling met behulp van ozon is een relatief simpele methode. Ozon wordt onder druk ingemengd met grondwater waarna ozon met de in het water (en in de grond!) aanwezige vervuiling zal reageren.

Desinfectie van koelwater

Ozon kan zeer goed worden ingezet bij de desinfectie van koelwater in koeltorens. Vaak gebeurt dit met behulp van chemicaliën. Bij het gebruik van ozon zijn er geen andere chemicaliën nodig voor de desinfectie van het koelwater. Het gebruik van ozon heeft veel voordelen:

 • Er is geen opslag nodig van chemicaliën
 • Het verwijdert micro-organismen
 • Het minimaliseert de aangroei van bacteriën en algen op de condensor (belemmert rendement)
 • Het bestrijdt legionella
 • Het verlaagt operationele kosten

Verwijderen van medicijnresten uit afvalwater

Het verwijderen van hormonen, geneesmiddelen, antibiotica en medicijnresten uit afvalwater vormt een steeds groter probleem. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zijn doorgaans niet in staat om deze stoffen te verwijderen. Met ozon lukt dit vaak wel. Toch wordt ozon nog maar weinig toegepast.

Rendement ozon dankzij nieuwe methodes sterk verbeterd

De laatste jaren zijn diverse studies gedaan naar de inzet van ozon voor het verwijderen van medicijnresiduen bij rioolwaterzuiveringen. In al deze studies maakt men echter gebruik van verouderde methodes om het ozon in het water te vermengen. Daardoor is het rendement zeer laag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men concludeert dat ozon perfect werkt, maar te kostbaar is om op grote schaal toe te passen. Met de nieuwste technieken zijn de rendementen echter dusdanig verbeterd, dat ozon nu ook op grote schaal rendabel kan worden ingezet.

Verwijdering van geur

Ozon kan geuren of stank afkomstig van diverse bronnen verwijderen. Denk aan geuren veroorzaakt door industrie, brand, kweek van planten, etc.

Het verwijderen van geuren die ontstaan bij industriële processen of worden veroorzaakt door de kweek van (wiet)planten, gebeurt door in het afvoerkanaal van de lucht een (grote) dosis ozon te injecteren. Deze kan eventueel met UV weer worden geneutraliseerd.

Ozongenerator
Geuren die zich in een afgesloten ruimte bevinden, kunnen worden verwijderd met behulp van een ozongenerator. De ozongenerator zuigt lucht aan, behandelt deze met ozon en blaast die vervolgens weer uit. Kook- of brandluchten kunnen allemaal op deze manier worden verwijderd.

Bleken van papier en wasgoed

Verkleuringen in (afval)water worden vaak veroorzaakt door fulvinezuren, looizuren, humuszuren, opgeloste (koolwater)stoffen of zwevende deeltjes. Deze verkleuring kan worden verwijderd door membraanfiltratie, maar ook door ozon. Ozon is een zeer sterke oxidator en verwijdert verkleuring zonder de vorming van gechloreerde organische verbindingen. Gemiddeld kan met een ozondosering van 1 mg/l een reductie van 10 kleur units (Pt/Co schaal) worden behaald.

Ozon kan ook worden ingezet als bleekmiddel om papier of wasgoed te bleken. Vaak wordt hier chloor voor gebruikt, maar ozon is een goed en milieuvriendelijk alternatief.

MEER WETEN?

Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.

Ozon voor desinfectie (biocide toepassing)

Het gebruik van ozon als desinfectiemiddel valt sinds 1-9-2013 onder de biocide verordening (EU) 528/2012 (BPR). Dit betekent dat ozonapparatuur, bedoeld voor desinfectie, gecertificeerd moet zijn. Op dit moment is dit certificeringstraject nog in volle gang. Naar verwachting is dit…

Man onwel door ozon

In Nuenen is een man onwel geworden door blootstelling aan ozon. Het kleurloze gas kwam vrij bij het filteren van water met ultraviolet. Het ongeluk gebeurde bij een fabrikant van machines waarmee door uv-straling water kan worden gedesinfecteerd. Mogelijk is het slachtoffer te…

Ozongat boven Zuidpool onverwachts sterk gegroeid

Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is onverwachts enorm gegroeid tot de op een na grootste omvang ooit gemeten. Dat hebben wetenschappers van het Duitse onderzoekscentrum DLR met behulp van satellieten vastgesteld. Oorzaak voor de enorme toename zijn…